Profile

Kami situs Dareliman.or.id adalah situs resmi dari Yayasan Dar el-Iman Padang Sumatera Barat, Yayasan yang didirikan berdasarkan SK Menteri Hukum HAM RI No.C 1231.HT.01.02 Tahun 2006 dan AktaNotaris : Dra Butet, SH No 01/01 Mei 2006 ini berusaha menyebarkan dakwah Islamiyah Ahlu Sunnah wa Jama’ah

Adapun dakwah kami adalah Kembali kepada Al-qur’an dan Sunnah yang Shohih dengan pemahaman salafusshalih, Tasfiyah ( Memurnikan ajaran Islam ) dari segala noda syirik, bid’ah, khurafat serta gerakan – gerakan pemikiran – pemikiran yang merusak ajaran agama Islam, dan Tarbiyah ( mendidik ) kaum muslimin berdasarkan Al-qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafusshalih, serta mengajak kaum muslimin untuk hidup islami sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai…” [Al ‘Imran: 103]

“Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan.Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” [Ar-Ruum: 31-32]

“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung-jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah) kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.” (Al-An’am: 159)

“Allah mensyari’atkan kepada kalian ajaran agama yang juga diwasiatkan kepada Nuh dan yang Kami wasiatkan kepadamu dan Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu agar kalian tegakkan agama dan janganlah berpecah belah di dalamnya.” (QS. Asy Syura: 13)

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (Al-Mu’minun: 52)

Sesuai dengan Dalil diatas kami bukanlah kelompok yang ingin menonjolkan kepentingan golongan, jamaah dan lain sebagainya, kami hanyalah orang-orang yang mempelajari Agama Islam dan berusaha untuk selalu berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin (ISLAM) secara keseluruhan berdasarkan Al-qur’an dan As-Sunnah dengan pemahaman salafusshalih.

 

Struktur Yayasan Dar el Iman

Ketua Pembina :    Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putera, Lc, MA

Ketua Umum  Yayasan :    Ustadz Muhammad Elvi Syam, Lc MA

Ketua Harian : Dzul Asri Rusli

Sekretaris : Faisal Abdurrahmad, Lc

Bendahara : Dafrizal

Kegiatan :

Dakwah :

Pengajian Rutin Mingguan

Tabligh Akbar

Buletin

Radio Dakwah (Rai Station ) 95.1 FM

Pendidikan:

TK Islam Terpadu Dar el Iman

SD Islam Terpadu Dar el Iman

Kursus Bahasa Arab Praktis (Ma’had Dar el Iman)

Sosial :

Membantu warga miskin dengan menyalurkan dana Zakat

memberikan Bea Siswa 2 orang mahasiswa mentawai

 

Program Masa Depan

Televisi Komunitas Dakwah

Islamic Center Dar el Iman Sumatera Barat

Pondok Pesantren

Alamat kami :

yayasan Dar el Iman

jl. Sawahan Dalam III, no 3 A  0751-33677